Om oss

Vision

Linné Kapitalförvaltning ska vara en personlig och oberoende aktör när det gäller långsiktig kapitalförvaltning inom nordiska aktier och räntor. Vårt erbjudande ska vara konkurrenskraftigt, transparent och alltid sätta kunden främst. 

Korta fakta 

Linné Kapitalförvaltning AB, med kontor i Stockholm och Växjö, sysselsätter idag fem heltidsanställda kapitalförvaltare. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, samt försäkringsförmedlingstillstånd.

Bolagets kunder är framförallt privatpersoner, företag och stiftelser. En stor kundgrupp är entreprenörer, som uppskattar bolagets personliga prägel. Bolaget har både diskretionära och rådgivande mandat.

Bolagets fokus är framförallt direktägande i nordiska aktier och svenska räntebärande. Ambitionen är att över tiden öka, skydda och bevara kunders kapital.

Org.nr: 556631-6534
Adress: Sturegatan 34, 114 36 Stockholm
Telefon: 08-425 047 01

Adress Växjö: Kungsgatan 5, 352 30 Växjö
Telefon Växjö: 0470-780861 alt 0470-780862
Email: kapitalforvaltning@linnekapital.se

Jag väljer Linné Kapitalförvaltning för det personliga bemötandet och för att de levererar i både med- och motgång

- Mikael

 

Vi känner att våra pengar är i trygga händer med Linné Kapitalförvaltning, förvaltarna är kunniga och kompetenta

- Göran & Silke


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: