Hur vi förvaltar

Principer

Vi har fått ett stort förtroende att förvalta den dagen Du väljer att låta oss sköta Din förmögenhet. Förvaltningen vi erbjuder ska vara personlig, kostnadseffektiv och genomsyras av en hög grad av etik och moral.

Vårt fokus är framförallt direktägande i svenska aktier och räntebärande obligationer. Dessa prioriterade investeringar sker i stora, lönsamma och utdelande företag med tillväxtambitioner och starka balansräkningar. Företagen ska också ha ett starkt ledarskap, helst genom privat ägande, som arbetar långsiktigt för aktieägarna. Företagen vi investerar i utvärderas genom en värdedriven fundamental analys.

Värderingar

Våra värderingar styrs av förtroendet vi fått från Dig. Det leder till en personlig förvaltning, där förvaltaren är engagerad som Din kundkontakt och även i genomförandet av Dina affärer. Vi vill att Du ska uppfatta förvaltningen som lättförståelig, och vi ska alltid vara tillgängliga för Dig som kund. Vi vill att vårt arbetssätt ska uppfattas som ärligt, och vi har alltid en långsiktighet i både relationen till Dig samt hur vi placerar Ditt kapital.

Varför välja Linné Kapitalförvaltning?

Linné Kapitalförvaltning ska vara ett tydligt alternativ till de stora bankerna när det gäller kapitalförvaltning. Genom ett färre antal kunduppdrag än storbankerna kan vi vara mer personliga och engagerade i just Din portfölj. Vi säljer inte egna produkter och agerar som en helt oberoende rådgivare.

Vi kan uppvisa dokumenterat goda historiska förvaltningsresultat. Detta är ett resultat av att vi förstår vad vi äger, är långsiktiga i våra placeringar, men också aktiva över tiden i våra placeringar. Vi vågar göra stora avsteg från index, vilket har resulterat i en avkastning sedan start som varit bättre än Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.

Givetvis är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Vi anser dock att vårt arbetssätt över tiden genererat god avkastning till balanserad risk för våra kunder – något vi tror kan fortsätta.

 

Det personliga engagemanget, den aktiva förvaltningen och de konkurrenskraftiga avgifterna gör mig nöjd med mitt val

- Jerker

 

Vi känner oss trygga med Linné Kapitalförvaltning

- Niklas Uddholm, CFO Awave AB


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: