Kapitalförvaltning

Vi erbjuder två förvaltningsformer – diskretionär respektive rådgivande förvaltning. Majoriteten av våra uppdrag är diskretionära, vilket innebär att Du som kund ger oss en fullmakt att löpande sköta Din portfölj. Vilken tidshorisont du har på Dina placeringar, vilken avkastning du förväntar dig och hur du ser på risk är några av de frågor som diskuteras tillsammans med Din förvaltare innan förvaltningen startar.

Vi kan erbjuda förvaltning i flera juridiska former – privat depå, bolagsägd depå, kapitalförsäkring, pensionsförsäkring, eller investeringssparkonto. För samtliga depåtyper samarbetar vi med internetbankerna Avanza och Nordnet.

När förvaltningen väl startat kan Du dagligen, i realtid, följa Din depå via internet. Du har löpande kontakt med Din förvaltare, antingen via möten, telefon, eller email. Vi försöker vara tillgängliga för våra kunder sju dagar i veckan.

Vi har som målsättning att ha likvida portföljer. Med det menar vi att de tillgångar Du äger ska vara lätta att omsätta, dvs vi arbetar bara med aktier och räntepapper som är dagligt handlade. Vår ambition är att Du ska kunna likvidera Din portfölj på mycket kort tid. Detta för att inte bli inlåst i produkter med flera års löptid, eller fonder som endast handlas ett par gånger per år.

I förvaltningen arbetar vi framförallt med två tillgångslag – aktier och räntor. Vi har valt att fokusera på direktägande i svenska aktier och räntebärande obligationer. Ibland äger vi fonder, och då för att få en exponering mot t.ex. en region eller bransch utanför Sverige.

Vår målsättning är att över lång tid hjälpa Dig som kund att öka, bevara och skydda Ditt kapital.

Jag är kund hos Linné Kapitalförvaltning därför att de levererar spetskompetens med ett personligt bemötande och engagemang

- Patrik

 

Linné Kapitalförvaltning är vår självklara partner och ger oss den trygghet vi behöver för att fokusera på vår verksamhet

- Daniel Lövquist, CEO Internetstart AB


Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig: