Hållbarhetrelaterade upplysningar

Hållbarhetrelaterade upplysningar

Enligt artikel 6 i Disclosureförordningen (EU) 2019/2088 är finansmarknadsaktörer skyldiga att lämna uppgifter om hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut. Hållbarhetsrisker definieras som en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Läs mer om hur Linné integrerar hållbarhetsrisker i vår Hållbarhetspolicy. 

Enligt artikel 4.1b (EU) 2019/2088 är vi även skyldiga att redogöra för att Linné i dagsläget inte beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta är främst på grund av att rapporterad data från bolag än så länge är låg och vi inväntar att se vad marknadspraxis blir. 

Om du har några frågor om hållbarhet är du välkommen att kontakta vår hållbarhetsansvarige Oscar Silberberg oscar.silberberg@linnekapital.se

Läs vår Hållbarhetspolicy
Grass 2
LinneKapital logo
© 2023 Copyright Linné Kapitalförvaltning