Diskretionär Kapitalförvaltning

Ditt kapital - Vårt ansvar

De flesta av våra kunder hjälper vi genom ett uppdrag om diskretionär kapitalförvaltning. Det innebär att Du som kund ger oss uppdraget och förtroendet att löpande sköta Din portfölj. Vi tar placeringsbesluten åt Dig.

Vi utgår från att varje kund är unik. Därför kommer Din portfölj vara anpassad för just Din situation.

Ditt kapital placeras i en bred portfölj av svenska enskilda aktier med god riskspridning inom olika branscher. Bolagen analyseras löpande av våra åtta mycket erfarna förvaltare. Samtliga förvaltare är dessutom delägare i bolaget, vilket leder till långsiktighet och att vi alltid sätter Linnés kunder främst.

Blandat010

Förtroende

Vi ser det som ett mycket stort förtroende att få hjälpa Dig med förvaltningen av Ditt kapital. Som kund har Du en personligt engagerad förvaltare och vi strävar efter att alltid vara tillgängliga för Dig som kund.

Vi vill erbjuda full transparens gällande Dina innehav samt utveckling och kostnader. Du kan när som helst säga upp vårt diskretionära avtal utan någon uppsägningstid eller krångliga formulär. När avtalet upphört har Du själv kontroll över Din egen depå. 

Blandat003
LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning