Styrelse

Styrelsen i Linné Kapitalförvaltning AB består idag av fem personer med lång erfarenhet av de finansiella marknaderna, samt det regelverk som omgärdar dessa marknader idag. 

I syfte att säkerställa att Linné Kapitalförvaltning AB uppfyller externa lagkrav om att styrelseledamöterna i Linné har tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet för att delta i ledningen av bolaget har styrelsen fastställt en Policy för styrelsens kompetens och sammansättning. Enligt denna policy beaktar man en bred uppsättning egenskaper och kunskaper när nya styrelseledamöter ska väljas.

Nedanstående sammanställning visar att styrelsen som helhet, de enskilda ledamöterna samt VD väl uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Jonas Bergh

Ordförande

Jonas är advokat och har i den egenskapen erfarenhet av att arbeta med företag i den finansiella sektorn. Jonas har också en lång erfarenhet av styrelsearbete som ledamot och ordförande i onoterade och noterade bolag.

Johan Hamilton

Ledamot

Johan är civilekonom och har lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen och har tidigare arbetat för bl.a. Allianz, Deutsche Bank, Schroders, Wassum och Handelsbanken.

Otto von Platen

Ledamot

Otto har en BBA från amerikansk utbildning och driver egen verksamhet sedan mer än 30 år. Utöver det har Otto ett antal styrelseuppdrag i stiftelser och i den ideella sektorn.

Clara Bolinder-Lundberg

Ledamot

Clara är civilekonom och har lång och bred erfarenhet från finansbranschen inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning, Investor Relations och Strategisk kommunikation. Hon har bl. a arbetat för Handelsbanken, Hägglöf & Ponsbach, Ratos, Bankstödsnämnden och Tengbom.

Daniel Eriksson

VD

Daniel har lång erfarenhet från finansbranschen och har tidigare arbetat på bl.a. Humle Kapitalförvaltning och EKF Enskild Kapitalförvaltning. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och innehar Swedsec-licens sedan 2002.

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning