Kapitalförvaltning

Diskretionär förvaltning

Vi erbjuder våra kunder diskretionär kapitalförvaltning. Det innebär att Du som kund ger oss uppdraget och förtroendet att löpande sköta Din portfölj. Vi tar placeringsbesluten åt Dig, i linje med Dina behov och därmed överenskommen strategi. Därför kommer Din portfölj vara anpassad för just Din situation.

Ditt kapital placeras i en bred portfölj av svenska enskilda aktier där vi uppnår god riskspridning genom att placera i flera olika branscher. Bolagen analyseras löpande av våra åtta mycket erfarna förvaltare.

Läs mer
Blandat002

Personlig och oberoende förvaltning

Att förstå sitt sparande är grunden till långsiktig kapitalförvaltning. Om Du förstår Ditt sparande kommer Du känna Dig trygg även under turbulenta tider. Därför lägger vi stor fokus på att hjälpa Dig förstå ditt sparande och vad som skapar avkastning över tid.

Din personlige förvaltare hjälper Dig med allt från depåöppning till placeringsbeslut och försöker att alltid att vara tillgänglig för Dig.

Vi erbjuder inga egna fonder eller sparprodukter och agerar därför som en helt oberoende kapitalförvaltare.

Intresseanmälan
Blandat004

Varför Linné Kapitalförvaltning?

Vi är pålästa - vi lägger ned mycket tid för att förstå och följa de bolag vi investerar i. Detta för att Du som kund ska få en väldiversifierad portfölj som Du kan känna dig trygg med.

Vi är fokuserade - vi erbjuder Dig en kapitalförvaltning som fokuserar på en av världens bästa aktiemarknader, nämligen Sverige. Vår förvaltning är transparent, enkel att förstå och skapar avkastning över tid.

Vi är personliga - många av våra kunder väljer oss för att de upplever ett genuint personligt engagemang från sin förvaltare. Vi sätter alltid kunden främst.

Boats

Förvaltning i olika former

Vi kan erbjuda förvaltning i flera juridiska former – privat depå, investeringssparkonto, bolagsägd depå, kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring.

För samtliga depåtyper samarbetar vi med internetbankerna Avanza och Nordnet.

Enkelt och tillgängligt

Vi har som målsättning att bara investera i likvida värdepapper. Med det menar vi att de tillgångar Du äger ska vara lätta att köpa/sälja, dvs vi arbetar bara med aktier och räntepapper som är dagligt handlade. Vår ambition är att Du ska kunna likvidera Din portfölj på mycket kort tid. Detta för att Ditt sparande inte ska vara inlåst i produkter med flera års löptid, eller i fonder som endast handlas ett par gånger per år.

Följ din depå

När förvaltningsuppdraget väl påbörjats kan Du dagligen, i realtid, följa Din depå via internet. Du har löpande kontakt med Din förvaltare, antingen via möten, telefon, eller email. Vi försöker vara tillgängliga för våra kunder sju dagar i veckan.

Quotes icon

Jag är kund hos Linné Kapitalförvaltning därför att de levererar spetskompetens med ett personligt bemötande och engagemang.

- Patrik, kund sedan 2014

Quotes icon

Med Linné får jag Frihet - att tänka på annat!

- Kerstin, kund sedan 2014

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning