Vår filosofi

Vår placeringsfilosofi

Linnés placeringsfilosofi är i grunden enkel och vår målsättning är att våra kunder ”förstår” sitt sparande och känner trygghet med sin portfölj. Detta trots att det till och från råder stor turbulens på de finansiella marknaderna. Linné är helt fokuserat på individuellt anpassad kapitalförvaltning och vi hjälper våra kunder med väldiversifierade portföljer av svenska aktier och räntebärande placeringar.

Vi investerar endast i likvida tillgångar. Vilken allokering som väljs är beroende av kundens situation, riskbenägenhet, placeringshorisont m m. Linné investerar inte i dyra och komplicerade sparprodukter.

Blandat009

Svenska bolag

Fokus har sedan start varit långsiktigt ägande i svenska bolag som har global exponering. Svenska aktier har i en internationell jämförelse haft en avkastning som varit bland de bästa i världen nästan oavsett vald tidsperiod.

Därför har Linné valt att huvudsakligen analysera och investera i svenska globala kvalitetsbolag som tillverkar unika produkter eller tjänster, som man som aktieägare kan äga länge. 

Spring Krokus

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna uppgifter om hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslut. Hållbarhetsrisker definieras som en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Läs mer om hur Linné integrerar hållbarhetsrisker i vår Hållbarhetspolicy. 

I dagsläget beaktar Linné inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle Adverse Impacts). Detta är främst på grund av vår storlek som organisation och att rapporterad data från bolag än så länge är låg och vi inväntar att se vad marknadspraxis blir. 

 

Hållbarhetspolicy
Grass 2
Quotes icon

Jag känner mig unik som kund och Linné lyssnar på mitt behov.

- Anders, kund sedan 2014

Quotes icon

Kompetens och personligt engagemang har givit mig förtroende för Linné Kapitalförvaltning.

- Ulla, kund sedan 2014

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning