Vår filosofi

Vår placeringsfilosofi

Linnés placeringsfilosofi är i grunden enkel och vår målsättning är att våra kunder ”förstår” sitt sparande och känner trygghet med sin portfölj. Detta trots att det till och från råder stor turbulens på de finansiella marknaderna. Linné är helt fokuserat på individuellt anpassad kapitalförvaltning och vi hjälper våra kunder med väldiversifierade portföljer av svenska aktier och räntebärande placeringar.

Vi investerar endast i likvida tillgångar. Vilken allokering som väljs är beroende av kundens situation, riskbenägenhet, placeringshorisont m m. Linné investerar inte i dyra och komplicerade sparprodukter.

Blandat009

Svenska bolag

Fokus har sedan start varit långsiktigt ägande i svenska bolag som har global exponering. Svenska aktier har i en internationell jämförelse haft en avkastning som varit bland de bästa i världen nästan oavsett vald tidsperiod.

Därför har Linné valt att huvudsakligen analysera och investera i svenska globala kvalitetsbolag som tillverkar unika produkter eller tjänster, som man som aktieägare kan äga länge. 

Spring Krokus

Linnés Hållbarhetsarbete

Vi fokuserar på den svenska aktiemarknaden. Svenska företag åtnjuter ett högt anseende internationellt vad gäller ledning och styrning. En tillförlitlig och transparant redovisning ger aktieägarna en god insyn i verksamheten. Sverige är ett litet land med en lång tradition av innovationsdriven utveckling. Detta har lagt grund för stora exportframgångar och framväxten av många globala svenska företag.

Hållbarhetspolicy
Grass 2
Quotes icon

Jag känner mig unik som kund och Linné lyssnar på mitt behov.

- Anders, kund sedan 2014

Quotes icon

Kompetens och personligt engagemang har givit mig förtroende för Linné Kapitalförvaltning.

- Ulla, kund sedan 2014

LinneKapital logo
© 2023 Copyright Linné Kapitalförvaltning