Linné Kapitalförvaltning

Om Linné Kapitalförvaltning

Linné Kapitalförvaltning grundades 2011 och idag är vi tio medarbetare varav åtta förvaltare som arbetat 15–30 år med diskretionär kapitalförvaltning. Företaget ägs av de anställda, styrelsen samt externa ägare.

Vi har fått förtroendet från över 1.000 kunder att förvalta deras kapital på lång sikt. Våra kunder är privatpersoner, företagare och stiftelser. Alla våra kunder är unika, likaså är de portföljer vi bygger åt dem.

Tillstånd

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, samt innehar försäkringsförmedlingstillstånd.

Organisationsnummer: 556631-6534

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda långsiktig kapitalförvaltning med god avkastning av förvaltare med stor personlig omtanke, med särskilt fokus på entreprenörer.

Vårt erbjudande är konkurrenskraftigt, transparent och sätter alltid kunden främst.

Quotes icon

Jag väljer Linné Kapitalförvaltning för det personliga bemötandet och för att de levererar i både med- och motgång.

- Mikael, kund sedan 2014

Quotes icon

Vi känner att våra pengar är i trygga händer med Linné Kapitalförvaltning, förvaltarna är kunniga och kompetenta.

- Göran & Silke, kunder sedan 2014

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning