Nyheter

Vår VD kommenterar namnbytet på Realtid.se

2017-10-13
Daniel

Remium Aktiv Förvaltning byter namn till Linné Kapitalförvaltning efter försäljningen av verksamheten till de anställda och styrelsen. "Vi tycker att detta är otroligt spännande och ser med tillförsikt på framtiden", säger vd Daniel Eriksson till Realtid.se

Daniel Eriksson, vd och förvaltare, på den nygamla utmanaren Linné Kapitalförvaltning berättar om namnbytet.

– Det är egentligen en fortsättning på att det här bolaget köptes ut från Remium-koncernen den sista augusti i år. I samband med detta när vi inte tillhör Remium-koncernen så kom vi överens om att vi måste byta varumärke.

Namnet blir Linné Kapitalförvaltning AB men det kommer även att finnas en bifirma som heter Linné Pension.

– Vi har även försäkringsförmedlingstillstånd vilket gör att vi kan marknadsföra vår pensionsrådgivning via Linné Pension.

I dag ligger Linné Kapitalförvaltning kvar på Remiums plattform på hemsidan men processen att lämna plattformen pågår för fullt.

– Det kommer vi att göra för att slutföra den affär som gjordes den sista augusti.

Har ni några rekryteringsplaner på gång?

– Ingenting som är på gång just nu men självklart har vi en ambition att fortsätta växa.

I dag ägs bolaget till cirka 65 procent av de sex anställda, fyra i Stockholm och två i Växjö, och 35 procent ägs av styrelsen och några privata investerare.

– För oss som är delägare och har stoppat in pengar i detta bolag så vill vi självklart fortsätta att växa på ett bra sätt. Vi tycker att detta är otroligt spännande och ser med tillförsikt på framtiden, fortsätter Daniel Eriksson.

De anställda, som även är partners, består av vd Daniel Eriksson, vice vd Johan Thunström, Jan Bergstedt, Fredrik Eriksson, Mikael Pallinder och Sebastian Villalobos. I styrelsen sitter advokat Jonas Bergh som ordförande, Johan Hamilton, Otto von Platen och Daniel Eriksson.

Kommer ni fortsätta i samma anda eller kommer ni ha fler inriktningar?

– Vi kommer att fortsätta i samma anda. Vi erbjuder i dag diskretionär rådgivning och förvaltning, vi investerar i huvudsak i stock-picking på en nordisk marknad på aktiesidan och i svenska räntepapper. Vi håller inte på med strukturerade produkter. Vi har även pensionsrådgivning där vi hjälper till med förvaltning på pensionssidan också.

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning