Om Linné Kapitalförvaltning

Vision

Linné Kapitalförvaltning ska vara det främsta valet avseende personlig och oberoende kapitalförvaltning i Sverige.

 

Mission

Vi ger trygghet och större frihet till våra kunder.

 

Korta fakta 

Linné Kapitalförvaltning AB, med kontor i Stockholm och Växjö, sysselsätter idag åtta heltidsanställda kapitalförvaltare. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) 2 kapitlet 1 § att bedriva värdepappersrörelse, samt innehar försäkringsförmedlingstillstånd.

Bolagets affärsidé är att erbjuda långsiktig kapitalförvaltning med god avkastning av förvaltare med stor personlig omtanke, med särskilt fokus på entreprenörer. Vårt erbjudande ska vara konkurrenskraftigt, transparent och alltid sätta kunden främst.

Organisationsnummer: 556631-6534

Quotes icon

Jag väljer Linné Kapitalförvaltning för det personliga bemötandet och för att de levererar i både med- och motgång

- Mikael

Quotes icon

Vi känner att våra pengar är i trygga händer med Linné Kapitalförvaltning, förvaltarna är kunniga och kompetenta

- Göran och Silke

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:

LinneKapital logo
© 2024 Copyright Linné Kapitalförvaltning